PRIVACY REGLEMENT Weekendhike en De Wandelsite

Wij vinden uw privacy belangrijk.

Bewaartermijn gegevens
Aanmelden bij Weekendhike/De Wandelsite is gratis. De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat. Bij uw afmelding worden al uw gegevens verwijderd, inclusief uw wandelhistorie en reacties bij wandelingen. Bestellingen blijven geanonimiseerd bewaard voor onze administratie. Weekendhike / De Wandelsite maakt regelmatig een backup van alle gegevens van deelnemers. Deze backup wordt maximaal twee jaar bewaard en dient om bijvoorbeeld per ongeluk verwijderde gegevens van deelnemers terug te kunnen zetten. Na twee jaar worden deze gegevens verwijderd.

Inzage door derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Dit geldt ook voor uw wandelhistorie.

Wie heeft er inzage in uw gegevens

Naast de medewerkers van Weekendhike en De Wandelsite zijn de volgende gegevens zichtbaar voor mensen zonder ingelogd te zijn bij Weekendhike of De Wandelsite:
 • De beschrijvingen van de wandelingen. Uitgezonderd zijn: de deelnemerslijst, het afspreekpunt, bijzonderheden, hoe kom ik er. Er worden dus geen details gegeven over het exacte afspreekpunt en hoe er te komen. Hiervoor dien je ingelogd te zijn.
 • De reacties die na afloop van een wandeling geplaatst worden. Een deelnemer kan er voor kiezen om hierbij een link op te nemen naar een website met foto’s. Weekendhike / De Wandelsite is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van deze foto’s. Als u het niet op prijs stelt om op de foto te komen dan raden we u aan om tijdens een wandeling dit kenbaar te maken aan eventuele fotografen.

 • Een organisator kan er voor kiezen om de reacties op een wandeling niet te publiceren voor anderen. Tevens is het mogelijk voor u om een reeds geplaatste reactie weer te verwijderen.
 • Als u een reactie plaatst bij een wandeling dan wordt bij de reactie uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam bewaard. Deze is zichtbaar voor mensen die niet ingelogd zijn en een reactie lezen. Dit heeft tot doel om mensen te interesseren voor Weekendhike / De Wandelsite en te laten zien hoe leuk het is om mee te wandelen.

De volgende gegevens zijn zichtbaar voor deelnemers van Weekendhike / De Wandelsite die ingelogd zijn op de website:
 • Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam als u aangemeld bent bij een wandeling.
 • Bij het klikken op uw naam: de door u ingevulde beschrijving over wie u bent. Met hierbij een optie om u een bericht te sturen. Uw mailadres is daarbij niet zichtbaar, pas als u een bericht beantwoordt ziet de verzender uw mailadres. U kunt de optie om een dergelijk bericht te ontvangen van een deelnemer ook uitzetten in uw profiel.
 • Ook is het mogelijk om nadat je aangemeld bent voor een wandeling iemand uit te nodigen om ook mee te gaan met deze wandeling. Middels een zoekfunctie kunt u op voornaam of achternaam een deelnemer opzoeken.

De volgende gegevens zijn zichtbaar voor de organisator van een wandeling waarbij u op de deelnemerslijst of op de reservelijst staat:
 • Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, woonplaats, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer. Deze gegevens kan de organisator gebruiken om contact met u te zoeken aangaande de wandeling.
 • De organisator kan u een bericht sturen maar ziet pas uw e-mailadres als u vervolgens via uw mailprogramma zelf een mail terugstuurt.

Uw inloggegevens
Uw inlognaam is alleen in te zien door de medewerkers van Weekendhike / De Wandelsite. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en is om die reden niet in te zien. Als u uw wachtwoord bent vergeten dient u altijd zelf een nieuw wachtwoord aan te maken.

Verwerking van gegevens bij een bestelling
Bij het plaatsen van een bestelling met een eenmalige machtiging wordt uw bankrekeningnummer opgeslagen. Deze wordt bewaard om middels een verzamelbetaling uw bijdrage te incasseren bij de bank. Als u dit niet wilt kunt u er voor kiezen om een bestelling te plaatsen waarbij u zelf het te betalen bedrag overmaakt aan Weekendhike / De Wandelsite. Bij het beëindigen van uw inschrijving bij Weekendhike / De Wandelsite worden de factuur gegevens bewaard voor onze administratie maar geanonimiseerd opgeslagen.

Welke andere gegevens worden er over mij opgeslagen zonder dat ik dat zie?
Weekendhike / De Wandelsite houdt bij hoe vaak een deelnemer:
 • Zich vlak voor een deadline voor inschrijving van een activiteit afmeldt
 • Afwezig is bij de start van een activiteit zonder afmelding
 • Afwezig is bij de start van een activiteit met afmelding
 • Als deze wandelingen organiseert, hoe vaak een wandeling geannuleerd wordt

Ook wordt bijgehouden welke wandelingen dit betreft.

Deze gegevens worden bijgehouden om eventueel contact op te nemen als dit nodig is.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens
Op verzoek kan Weekendhike / De Wandelsite inzage geven in deze voor deelnemers niet zichtbare gegevens. Ook kunnen deze worden gewijzigd als blijkt dat ze niet correct zijn. Bij beëindiging van uw inschrijving worden deze gegevens verwijderd.

Klachten betreffende de privacy
Als u van mening bent dat Weekendhike / De Wandelsite zich niet aan de regels houdt betreffende de privacy dan horen we dat graag. Neemt u dan contact op via de contactpagina. Als u dan nog steeds niet tevreden bent dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 •  
 • Wandelzoekpagina.nl
 • www.hiking-site.nl